Omgevingstour Zwolle

OMGEVINGSVISIE ZWOLLE | INTEGRAAL WERKEN MOET , MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

18 mei 2017
13:00 | 17:00
BrainZ  | Zwolle

 De gemeente Zwolle stelt een omgevingsvisie op. Een integrale visie op de gehele fysieke leefomgeving. Een visie die flexibel, adaptief en toekomstgericht is. Opgesteld in co-creatie samen met de Zwollenaren. Een visie die antwoord geeft op de opgaves van Zwolle. Maar hoe doe je dat? Wie doet wat en wat doen we niet? Wat zijn die opgaven eigenlijk en is de organisatie klaar voor een nieuwe aanpak?

In Zwolle, net als elders in ons land, zijn planologen en stedenbouwkundigen meer dan ooit op zoek naar hun nieuwe rol in dit proces.

Waar structuurvisies vooral een ruimtelijk feestje waren, moeten we nu in de omgevingsvisie opgaven in de fysieke leefomgeving met een aangescherpte ambitie integraal benaderen. De gewenste kwaliteit van de leefomgeving is meer dan ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ook om veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, maar met behoud van ‘politiek-bestuurlijke afwegingsruimte’.

Programma

  • Ontvangst | BrainZ
  • Inleiding  | Ed Anker | wethouder verantwoordelijk voor omgevingsvisie
  • Het verhaal van Zwolle  | Saskia Engbers | projecttrekker omgevingsvisie Zwolle
  • De rol van de organisatie | Willem Buunk | Lector Area Development Windesheim
  • De Spoorzone | inleiding + wandeling | Nienke Jutten | Stedebouwkundige Gemeente Zwolle
  • Debat met zaal aan de hand van stellingen | moderator Bart Buijs | Directeur van Het Oversticht
  • Afsluiting en borrel

Meld je hier aan .

Meer informatie

Willem Buunk, lector Area Development bij Windesheim, heeft een scherpe en verfrissende kijk op de organisatie van opgaven in het fysieke domein. Hij weet als geen ander waar het botst tussen belangen als het gaat om de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Volgens Willem is het onmogelijk om alle opgaven integraal te verbinden. Hij legt uit waarom en geeft aan wat wel mogelijk is vanuit het perspectief van de Waardenbenadering Leefomgeving.

Na een korte intro en wandeling door de Spoorzone laten we de ambitie voor de omgevingsvisie ‘botsen’ met de praktijk. De Spoorzone: ruimte voor ontwikkeling en groei, midden in de stad, goede bereikbaar per openbaar vervoer, auto en fiets. Een strategisch gelegen plek voor uiteenlopende functies, waarvan de potentie onvoldoende wordt benut. Op welke manier kan voor dit gebied ‘de gewenste kwaliteit van de leefomgeving’ worden bepaald? En hoe kan daarin politiek-bestuurlijke afwegingsruimte worden behouden?

Paneldiscussie met deskundigen en u.

Aan de hand van een paneldiscussie, gemodereerd door Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, met daartoe uitgenodigde deskundigen en met u  proberen we antwoorden te vinden.  Hoe gaan andere gemeenten met de aangescherpte ambitie van integraal werken volgens de Omgevingswet? Welke organisatie is hiervoor nodig? Welke keuzes moeten we maken? En wat is de rol van de stedenbouwkundige / planoloog?

Locatie Brainz – Spoorzone

Brainz is dé hotspot van de Spoorzone. Een hippe locatie voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle. Een samenwerkingsplatform, innovatiecentrum, werkplaats en buurtcentrum. Een nieuwe plek, midden in de samenleving. Kortom, de plek om samen te komen voor deze bijeenkomst.

Vectorworks Design Scholarship – Submit your work now!

Submit your work. Win $10.000

Remember that time when you were designing your project and thought, “Will I ever use this again…”? We have your answer: Yes! Submit your past and current projects to the Vectorworks Design Scholarship before July 15 for a chance to win up to $10.000.

Both group and solo projects are eligible, you can enter as many times as you like and you don’t even have to use Vectorworks as your design solution.

Although, why wouldn’t you? You can get your free copy of this intuitive CAD/BIM software solution on student.myvectorworks.net and explore the cutting-edge features in Vectorworks 2017 via youtube.com/mrvectorworks. With a little help from those free tutorials, you’ll be designing your best work in no time. And we’d love to see it. So go to vectorworks.net/scholarship now for your chance to win up to $10.000.

Omgevingstour Water als kwaliteitsimpuls

Omgevingstour Water als kwaliteitsimpuls

This tour will be for Dutch speaking persons only, and that is why this advertisement is also in Dutch

Wanneer: 6 april 2017
Waar: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Stationsplein 136 | Heerhugowaard
Hoe laat:  13:00 – 17:00

Neem een duik in het netwerk, haal kennis op, volg bijzondere en voorbeeldmatige casussen en deel je informatie op 6 april van 13:00 tot 17:00

Water als kwaliteitsimpuls is één van de opgaven dat als thema is vastgesteld om te worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Binnen de ruimtelijke ordening is het niet meer weg te denken. Klimaatverandering vraagt erom het gegeven water nog nadrukkelijker mee te nemen in de ruimtelijke planvorming.

Hoe kunnen opgaven in de waterbeheersing worden aangewend als een impuls voor de indeling en vormgeving van de ruimtelijke omgeving. Hoe kunnen we de vakdisciplines stedebouw en planologie inzetten om doelen te bereiken waarbij water niet zozeer als een probleem en bedreiging wordt ervaren maar als een bijzondere kwalitatieve uitdaging en bijdrage aan onze leefomgeving. Drie casushouders delen op deze middag specifieke opgaven en nodigen je uit om vanuit jouw vakdiscipline op de casus te reageren.
 

PROGRAMMA
13:00 Ontvangst
13:15 Plenaire presentaties
Urhahn | Ad de Bont | De Wateragenda van West-Friesland
De Urbanisten | Florian Boer | Water inspireert!
13:55 Plenaire introductie 3 casussen:
Het Kanaal van Alkmaar, lust of last | Ricsi van Beek,| Gemeente Alkmaar
Langedijk ontwikkelt met Water | Marianne Zeedijk | Gemeente Langedijk
De zeewering, stedelijk uitbreidingsgebied? | Willem Stam | Gemeente Den Helder & Jolanda de Schiffart | Arcadis

14:30 Pauze

15:00 Verdiepingsrondes van de bovengenoemde casussen
16:30 Plenaire terugkoppeling
17:00 Afsluiting en borrel

De middag wordt gemodereerd door Jef Muhren | Mooi NoordHolland | Adviseurs Omgevingskwaliteit | Alkmaar
Meld je hier aan voor deelname

De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met de medewerking van de Gemeente Alkmaar, Gemeente Langedijk en Gemeente Den Helder.

 

Bekijk hier de uitnodiging als pdf

New name: VIA Urbanism

Dear Urbanists,

As you may have noticed already, there has been some change in our name lately. With this post, we proudly want to inform you that we changed our name into VIA Urbanism. In this way we connect seamlessly with our international students and follow the international direction of our faculty of the Built Environment. Our new name is already visible in the updated logo. We are still busy implementing this so that you will always be able to find us by this internationally oriented name everywhere.

We hope to have informed you well and we are looking forward to keep you updated on urbanism related subjects and activities!