Omgevingstour Zwolle

OMGEVINGSVISIE ZWOLLE | INTEGRAAL WERKEN MOET , MAAR HOE DOE JE DAT DAN?

18 mei 2017
13:00 | 17:00
BrainZ  | Zwolle

 De gemeente Zwolle stelt een omgevingsvisie op. Een integrale visie op de gehele fysieke leefomgeving. Een visie die flexibel, adaptief en toekomstgericht is. Opgesteld in co-creatie samen met de Zwollenaren. Een visie die antwoord geeft op de opgaves van Zwolle. Maar hoe doe je dat? Wie doet wat en wat doen we niet? Wat zijn die opgaven eigenlijk en is de organisatie klaar voor een nieuwe aanpak?

In Zwolle, net als elders in ons land, zijn planologen en stedenbouwkundigen meer dan ooit op zoek naar hun nieuwe rol in dit proces.

Waar structuurvisies vooral een ruimtelijk feestje waren, moeten we nu in de omgevingsvisie opgaven in de fysieke leefomgeving met een aangescherpte ambitie integraal benaderen. De gewenste kwaliteit van de leefomgeving is meer dan ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ook om veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, maar met behoud van ‘politiek-bestuurlijke afwegingsruimte’.

Programma

  • Ontvangst | BrainZ
  • Inleiding  | Ed Anker | wethouder verantwoordelijk voor omgevingsvisie
  • Het verhaal van Zwolle  | Saskia Engbers | projecttrekker omgevingsvisie Zwolle
  • De rol van de organisatie | Willem Buunk | Lector Area Development Windesheim
  • De Spoorzone | inleiding + wandeling | Nienke Jutten | Stedebouwkundige Gemeente Zwolle
  • Debat met zaal aan de hand van stellingen | moderator Bart Buijs | Directeur van Het Oversticht
  • Afsluiting en borrel

Meld je hier aan .

Meer informatie

Willem Buunk, lector Area Development bij Windesheim, heeft een scherpe en verfrissende kijk op de organisatie van opgaven in het fysieke domein. Hij weet als geen ander waar het botst tussen belangen als het gaat om de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Volgens Willem is het onmogelijk om alle opgaven integraal te verbinden. Hij legt uit waarom en geeft aan wat wel mogelijk is vanuit het perspectief van de Waardenbenadering Leefomgeving.

Na een korte intro en wandeling door de Spoorzone laten we de ambitie voor de omgevingsvisie ‘botsen’ met de praktijk. De Spoorzone: ruimte voor ontwikkeling en groei, midden in de stad, goede bereikbaar per openbaar vervoer, auto en fiets. Een strategisch gelegen plek voor uiteenlopende functies, waarvan de potentie onvoldoende wordt benut. Op welke manier kan voor dit gebied ‘de gewenste kwaliteit van de leefomgeving’ worden bepaald? En hoe kan daarin politiek-bestuurlijke afwegingsruimte worden behouden?

Paneldiscussie met deskundigen en u.

Aan de hand van een paneldiscussie, gemodereerd door Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, met daartoe uitgenodigde deskundigen en met u  proberen we antwoorden te vinden.  Hoe gaan andere gemeenten met de aangescherpte ambitie van integraal werken volgens de Omgevingswet? Welke organisatie is hiervoor nodig? Welke keuzes moeten we maken? En wat is de rol van de stedenbouwkundige / planoloog?

Locatie Brainz – Spoorzone

Brainz is dé hotspot van de Spoorzone. Een hippe locatie voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle. Een samenwerkingsplatform, innovatiecentrum, werkplaats en buurtcentrum. Een nieuwe plek, midden in de samenleving. Kortom, de plek om samen te komen voor deze bijeenkomst.